Startsida 
 Klubbinfo 
 Arrangemang 
 Långcupen 
 Resultat 
 SGP 
 Kalender 
 Statistik 
 Meddelanden 
 Roller i klubben 
 Friidrottsnyheter 
 Månadens profil 
 Referat 
 Träning 
 Träning & Mat 
 Bildarkiv 
 Klubberbjudanden 
 Medlemssidor 

Håll dig uppdaterad med vårt RSS-flöde

Din tur att göra en insats?

30/9 - Valberedningen  
Om några månader är det återigen dags för årsstämma och val av en ny styrelse i FK Studenterna. Vi i valberedningen söker intensivt efter nya kandidater till 2018 års styrelse. Vi vet redan att flera tunga poster blir lediga vid årsstämman i december, och därför vill vi vara tydliga redan nu med att läget är akut. När vi skriver ”du” så riktar vi oss just till Dig och inte till ”alla andra” i klubben. Tänk därför lite extra innan du bestämmer dig för att ”nej, jag har inte tid” eller ”jag har inget att tillföra” – och tänk på att om vi i valberedningen misslyckas med vårt arbete, står hela föreningens framtid på spel.

Vad innebär det att ingå i styrelsen?

Styrelsen har möte tio gånger per år: en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Nio av mötena äger rum under vardagskvällar och tar omkring två timmar. Ett av mötena är en heldag då styrelsen utöver styrelsemötet förbereder årsmöteshandlingar och diskuterar framtidsvisioner för föreningen.

Styrelsen har ansvar för föreningens budget och beslutar vilka tävlingar som föreningen ska anordna. Styrelsen ansvarar även för att sanktion söks för dessa tävlingar och att det finns en tävlingsledare. Man kan säga att styrelsen är högsta chefen i föreningen som ansvarar för att saker och ting blir utförda, antingen genom att delegera uppgiften eller utföra den själv. Styrelsen är klubbens motor.

Vad kan du påverka som ledamot?

Som styrelseledamot kan du till exempel vara med och påverka följande:

 • vilken färg det ska vara på tävlingsdräkten

 • vilka tävlingar som ska anordnas

 • vilka aktiviteter som klubben ska prioritera (vad klubbens pengar ska spenderas på)

 • vart klubben ska åka på träningsläger

 • hur stor subvention elitgruppen ska få

 • vilka lopp som ska ingå i SGP

 • hur klubbens hemsida ska se ut.


  Här är några exempel på hur tidigare styrelseledamöter beskrivit sina arbetsuppgifter.

  Ordförande

  Att vara ordförande skiljer sig egentligen inte så mycket från att vara ledamot i styrelsen, men det innebär en del mer arbete i form av större ansvar att leda styrelsens arbete samt att man får fler frågor från utomstående och medlemmar.

  Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

 • förbereda/leda styrelsemöten (det senaste året har vi haft möten ca var femte vecka), skriva dagordning för mötena

 • svara på mail/frågor från medlemmar och utomstående

 • ansvarig för kontakter mot 08fri (kan även läggas på någon annan styrelseledamot)

 • samarbete med kassör/ekonomiansvarig samt kansli gällande föreningens ekonomi m.m.

 • förbereda årsmöte (tillsammans med övriga styrelsen och ekonomiansvarig göra en verksamhetsplan för nästa år, skriva verksamhetsberättelse, samt göra bokslut och budget för nästa år).

  Kassör

  Rollen som kassör innebär främst följande:

 • ansvara för budget och uppföljning därav

 • hålla ordning på de konton vi har (dvs. öppna nya, avsluta, ändra behörigheter etc.)

 • se till att ekonomin sköts enligt de regler som finns (attest mm).

  Vi har ganska stor omsättning för att vara en enkel förening, men jämfört med andra ”storklubbar” så är det ganska enkelt och lite. All redovisning ligger utanför kassören så det dagliga behöver man inte sköta om.


  Sekreterare

  Sekreteraren deltar i styrelsearbetet på samma sätt som de andra ledamöterna, diskuterar och tar beslut i aktuella frågor. Därutöver har man ett speciellt ansvar för följande:

 • föra protokoll vid mötena

 • se till att protokollet blir justerat och undertecknat

 • se till att protokollet laddas upp på hemsidan och arkiveras i klubbens arkivpärm.

  Sekreteraren gör dessutom ibland utskick till medlemmarna om viktiga beslut som påverkar alla. Övriga arbetsuppgifter:

 • hålla koll på olika avtal. Det brukar vara ordförande som förhandlar om avtalen och skriver under, men sekreteraren ser till att handlingen arkiveras och kan plockas fram vid behov.

 • bevaka när avtalen löper ut och påminna styrelsen om att det är dags att teckna nytt. Det kan handla om hyresavtal för förråd, avtal med KTH-hallen, avtal med fysioterapeuter, anställningsavtal med kanslisten m.m.

 • hålla reda på besluten som fattas på styrelsemötena och bocka av att de blir genomförda. En del beslut fattas per mail. Dessa ska sekreteraren hålla koll på och se till att de tas upp på kommande styrelsemöte och blir protokollförda. En del beslut kan innebära att uppgifter på hemsidan behöver uppdateras – sådant ska sekreteraren hålla koll på.

  Över huvud taget gäller det att vara lite ordningsman. Eftersom sekreteraren har protokollskrivandet kan hen komma lindrigare undan när det gäller andra jobb. Det bör dock påpekas att det inte är årsmötet som utser sekreterare; det utser bara ordförande och ledamöter. Sedan sammanträder styrelsen internt och fördelar posterna.  Har du redan bestämt dig eller känner du dig osäker och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till oss i valberedningen! Våra kontaktuppgifter finns på medlemssidorna.


  Ida och Sofia • Kommentera artikeln:
  Ditt namn *
  Kommentar *
  Skriv "åttiåtta" i siffror *


  Tidigare Meddelanden
  2019-11-08 - Årsmöte med klubbfest
  2019-11-04 - Valberedningens förslag till styrelse 2020
  2019-10-09 - Dags att söka subvention
  2019-09-22 - Välkomna på afterrun lördag 28/9
  2019-08-18 - Preliminär seedning av alla lopp på Sommarspelen
  2019-08-06 - Sommarspelen 2019
  2019-08-01 - Sommarspelen 2019
  2019-07-24 - Sommarspelen 2019
  2019-06-24 - Långlöparnas Kväll 25/6 2019: Tävlings-PM
  2019-06-11 - Långlöparnas Kväll - preliminär startlista
  2019-05-01 - Äntligen nya klubbkläder!
  2019-03-19 - Sommarens bantävlingar på Stadion
  2019-02-27 - SGP-Pokalen 2019
  2019-02-20 - Vinthundsvintern 2019 - Tidsprogram, anmälningslista, deltagar-PM
  2019-02-08 - FK Studenternas regelverk 2018-19
  2018-08-02 - Tävlingsinformation Sommarspelen
  2018-07-26 - Sommarspelen: Snart fullt på 5000m
  2018-07-11 - Sommarspelen - anmälan öppen
  2018-06-19 - Långlöparnas Kväll 20/6 2018: Tävlings-PM
  2018-06-11 - Långlöparnas Kväll
  2018-05-24 - Så behandlar vi dina personuppgifter
  2018-05-02 -
  2018-04-30 - KfS Kungsholmen Runt: Efternanmälan öppen
  2018-03-20 - SGP-Pokalen 2018 - Tävlingskalender
  2018-03-16 - Anmäl dig till KfS Kungsholmen Runt - få t-shirt från Craft
  2018-03-16 - Vinn fria startplatser till KfS Kungsholmen Runt
  2018-03-16 - Missa inte chansen att utveckla dig på Löparskolan!
  2018-02-20 - Vinthundsvintern - Tidsprogram, Anmälningslista & Deltagar-PM
  2017-11-25 - Samtliga handlingar till årsmötet
  2017-11-20 - Välkomna på årsmöte med efterföljande årsfest

  Sidor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


  ©Copyright FK Studenterna. Utvecklat av Cédric Schwartzler, Triciclo AB.
  För synpunkter och tekniska fel, kontakta