Startsida 
 Klubbinfo 
 Arrangemang 
 Långcupen 
 Resultat 
 SGP 
 Kalender 
 Statistik 
 Meddelanden 
 Roller i klubben 
 Friidrottsnyheter 
 Månadens profil 
 Referat 
 Träning 
 Träning & Mat 
 Bildarkiv 
 Klubberbjudanden 
 Medlemssidor 

Håll dig uppdaterad med vårt RSS-flöde

Välkomna på årsmöte med efterföljande årsfest

20/11 - Kansliet  


FK Studenternas årsmöte 2017 äger rum lördag 2 december kl. 18:00
i Folkets Hus Sundbyberg. I samband med årsmötet arrageras även
årsfest. Anmälan sker på medlemssidorna senast 24 november. Den
som vill delta på festen inbetalar också 100 kr till PG 68 94 36-4 i
samband med anmälan.


Årsmöteshandlingar, styrelseförslag samt inkomna motioner
åtföljda av yttrande från styrelsen kommer att
tillgängliggöras via hemsidan senast en vecka före
årsmötet. Motioner skall tillställas styrelsen senast två
veckor före årsmötet.

Förslag till årsmötesagenda:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser.
9. Fastställande av medlems- och träningsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av
budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd
turordning för en tid av ett år;
d) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
e) 1-2 revisorssuppleanter för en tid av ett år. I detta
val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av
vilka en skall utses till sammankallande.
13. Övriga frågor.


Kommentera artikeln:
Ditt namn *
Kommentar *
Skriv "nittinio" i siffror *


Tidigare Meddelanden
2020-01-01 - Vinthundsvintern - anmälan öppen
2020-01-01 - Ny hemsida!
2020-01-01 - Funktionärsanmälan till 2020 års arrangemang
2019-11-08 - Årsmöte med klubbfest
2019-11-04 - Valberedningens förslag till styrelse 2020
2019-10-09 - Dags att söka subvention
2019-09-22 - Välkomna på afterrun lördag 28/9
2019-08-18 - Preliminär seedning av alla lopp på Sommarspelen
2019-08-06 - Sommarspelen 2019
2019-08-01 - Sommarspelen 2019
2019-07-24 - Sommarspelen 2019
2019-06-24 - Långlöparnas Kväll 25/6 2019: Tävlings-PM
2019-06-11 - Långlöparnas Kväll - preliminär startlista
2019-05-01 - Äntligen nya klubbkläder!
2019-03-19 - Sommarens bantävlingar på Stadion
2019-02-27 - SGP-Pokalen 2019
2019-02-20 - Vinthundsvintern 2019 - Tidsprogram, anmälningslista, deltagar-PM
2019-02-08 - FK Studenternas regelverk 2018-19
2018-08-02 - Tävlingsinformation Sommarspelen
2018-07-26 - Sommarspelen: Snart fullt på 5000m
2018-07-11 - Sommarspelen - anmälan öppen
2018-06-19 - Långlöparnas Kväll 20/6 2018: Tävlings-PM
2018-06-11 - Långlöparnas Kväll
2018-05-24 - Så behandlar vi dina personuppgifter
2018-05-02 -
2018-04-30 - KfS Kungsholmen Runt: Efternanmälan öppen
2018-03-20 - SGP-Pokalen 2018 - Tävlingskalender
2018-03-16 - Anmäl dig till KfS Kungsholmen Runt - få t-shirt från Craft
2018-03-16 - Vinn fria startplatser till KfS Kungsholmen Runt
2018-03-16 - Missa inte chansen att utveckla dig på Löparskolan!

Sidor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


©Copyright FK Studenterna. Utvecklat av Cédric Schwartzler, Triciclo AB.
För synpunkter och tekniska fel, kontakta