Startsida 
 Klubbinfo 
 Arrangemang 
 Långcupen 
 Resultat 
 SGP 
 Kalender 
 Statistik 
 Meddelanden 
 Roller i klubben 
 Friidrottsnyheter 
 Månadens profil 
 Referat 
 Träning 
 Träning & Mat 
 Bildarkiv 
 Klubberbjudanden 
 Medlemssidor 

Håll dig uppdaterad med vårt RSS-flöde

| Resultat | SGP | Pokalen | Statistik | Klubbrekord | Kalender |


All-time 5000m

 
5000m
Män
14.25.6m Karl-Erik  Larsson  17dec28     Stadion   2.7.1943
14.38.2m Erik  Bergkvist   1nov34     Stadion   25.7.1961
14.38.32 Brandon  Bartholomew  22dec82 Stadion   1.9.2010
14.45.15 Patrik  Engström  29jun77 10    Sollentuna   8.7.2008
14.50.1m Andreas  McConville  28dec81   Södertälje   4.8.2010
14.52.31 Tord  Berggren  16mar60 Sollentuna   14.9.1986
14.54.4m Bo  Nilson  29apr18     Norrköping   28.8.1945
14.54.8m Hubert  Melin  20maj17     Norrköping   28.8.1945
14.56.28   Engström     Stadion   22.8.2007
14.56.44   McConville     Stadion  26.6.2012
14.58.70   Bartholomew     Källbrink   29.7.2010
15.00.72   McConville   14    Falun   22.8.2010
15.03.13   Engström     Uppsala   8.7.2007
15.04.8m   Engström     Södertälje   22.7.2009
15.05.33   Berggren   Stadion   4.8.1987
15.07.20   Engström   13    Norrtälje   3.7.2006
15.07.25   Engström     Sätra   9.6.2007
15.08.09   Engström     Sätra   30.5.2007
15.08.0m Erik  Cassel   3sep22     Stadion   17.9.1948
15.08.50 Karl  Werner  26nov78   Uppsala   8.7.2007
15.09.27   Engström     Sätra   27.5.2008
15.10.74   Werner     Sätra   20.6.2007
15.11.58   Werner     Sätra   9.6.2007
15.13.17   McConville     Källbrink   29.7.2010
15.14.71 Hannes  Hedvall   7jun81 Stadion   23.6.2009
15.17.24   Engström     Sätra   2.9.2006
15.18.63   Werner     Sätra   30.5.2007
15.21.90   Werner   18    Eskilstuna   12.8.2007
15.22.78   Werner     Stadion   19.8.2005
15.24.0m Bo  Engwall  11maj55     Västerås  19.8.1978
15.24.0m Måns  Höiom   6maj69   Uppsala   3.7.2005
15.24.74   Engström     Vallentuna   31.5.2006
15.25.24   McConville   Stadion   1.9.2010
15.25.55   Berggren   10  2(SM)  Karlskrona   2.8.1986
15.26.8m Sven-Erik  Wiklund  19sep51     Stadion  6.7.1978
15.26.97 Cédric  Schwartzler  27mar74   Uppsala   29.6.2003
15.27.37   Hedvall     Stadion   22.8.2007
15.27.57i   McConville     Sätra  10.3.2011
15.28.52   Engström     Stadion   19.8.2004
15.28.85   Schwartzler     Enskede   6.9.2006
15.28.94 Matt  Kinane   1nov68   Stadion   22.8.2007
15.30.21 Isak  Hellström  30jul91 12   A   Stadion  7.8.2018
15.31.35   Hedvall     Sollentuna   5.6.2009
15.31.85 Martin  Ronnerstedt  17feb85 17  Sollentuna  26.6.2014
15.31.88   Berggren     Kristineberg  11.9.1990
15.36.04   Werner     Uppsala   3.7.2005
15.36.29 Martin  Holm   4okt70 Södertälje   1.7.2015
15.36.66   Schwartzler     Stadion   13.8.2008
15.36.92 Johan  Lindkvist  25maj75   Källbrink   29.7.2010
15.37.07   Schwartzler     Enskede   29.8.2002
15.38.16   Hedvall   15    Sätra   20.6.2007
15.38.24   Höiom   M35  Visby   4.8.2005
15.39.01   Holm     Stadion  25.8.2015
15.39.70 Fredrik  Sohlberg  24mar72   Vallentuna   4.6.2003
15.40.6m Olof  Bergström   9mar19     Kristineberg   12.6.1942
15.40.83   Ronnerstedt     Källbrink  15.6.2014
15.40.88 Jonathon  Kiely  18jan69   Kristineberg   19.6.2002
15.40.8m Tor  Lundberg  14okt17     Göteborg   21.9.1941
15.41.34 Paul  Krochak  18maj75 12    Stadion  6.8.2013
15.41.91   Hellström   Södertälje   5.7.2017
15.42.32 Johannes  Fahlström  29jun85 Södertälje   1.7.2015
15.42.49   Schwartzler     Stadion   23.8.2006
15.42.79   Schwartzler   Stadion   1.9.2010
15.43.31   Kiely     Enskede   29.8.2002
15.44.08   Fahlström   18  Sollentuna  26.6.2014
15.44.60   Höiom     Enskede   22.6.2005
15.44.76   Krochak   10    Stadion  25.8.2015
15.45.07   Werner     Stadion   23.8.2006
15.45.41   Schwartzler     Sätra   7.9.2005
15.45.67   Fahlström   Södertälje  6.8.2014
15.46.20   Schwartzler     Enskede   31.8.2004
15.46.2m Roland  Ungh   5maj48       1968
15.46.81   Schwartzler     Enskede   25.6.2003
15.47.32   Kiely     Enskede   13.6.2002
15.47.50   Werner     Enskede   6.9.2006
15.48.52   Lindkvist     Stadion   13.8.2008
15.48.70   Sohlberg     Kristineberg   19.6.2002
15.49.49   Holm   11  Stadion  18.8.2016
15.49.61   Schwartzler     Vallentuna   19.5.1999
15.50.4m+   Engström   Stockholm  21.6.2016
15.50.67   Schwartzler     Enskede   17.6.2003
15.51.29 Olof  Södergård   5feb85   Sätra   27.5.2008
15.51.2m Johan  Norberg   8okt61   Timrå   1.9.1988
15.52.96 Björn  Englund  24jul83   Stadion   22.8.2007
15.53.14 Hans  Edvardsson  28apr74   Stadion  4.9.2012
15.53.27 Lars  Södergård   8sep83   Vallentuna   17.5.2008
15.53.93   Hedvall     Sätra   30.5.2007
15.54.17   Lindkvist   10    Stadion   22.8.2007
15.54.24   Krochak   Stadion  22.8.2017
15.54.31   Engström   1   B   Stadion  7.8.2018
15.54.93   Sohlberg     Enskede   17.6.2003
15.55.33   Werner     Sätra   2.9.2006
15.55.70   Englund     Stadion   23.8.2006
15.55.93 Martin  Vose  26jun67   Enskede   17.6.2003
15.56.18   Schwartzler     Enskede   11.9.2001
15.58.52   Schwartzler     Stadion   19.8.2004
15.58.58   Schwartzler     Enskede   24.8.2000
15.58.67 L. Södergård     Sätra   11.5.2008
15.58.95 L. Södergård     Stadion   9.9.2009
15.59.09   Schwartzler     Stadion   19.8.2005
15.59.10i Fredrik  Robertsson   7apr80   Sätra  10.3.2011
15.59.75   Kiely     Stadion   19.8.2005
15.59.76 Fredrik  Campbell  15okt62   Enskede   25.9.1985
16.00.09 Lorenzo  Nesi   9maj65   Stadion   19.8.2005
16.00.17 Jason  Matthews   2mar74   Stadion   19.8.2004
16.00.42   Vose     Stadion   19.8.2005
16.00.68   McConville     Sollentuna   5.6.2009
16.00.75   Robertsson   10  Stadion   1.9.2010
16.00.7m   Wiklund     Spånga  19.9.1979
16.00.91 O. Södergård     Sätra   24.6.2008
16.01.01 Huruy  Ghebrehiwet   4jun71 11  Stadion   1.9.2010
16.02.34   Schwartzler     Vallentuna   4.6.2003
16.03.22   Schwartzler     Kristineberg   19.6.2002
16.03.34   Sohlberg       Enskede   10.9.2002
16.03.92   Englund     Sätra   30.5.2007
16.04.44   Matthews     Enskede   22.6.2005
16.04.51   Englund     Enskede   6.9.2006
16.05.11   Schwartzler     Enskede   30.8.2001
16.05.31   Ronnerstedt   Stadion  26.6.2012
16.06.20   Sohlberg     Sätra   21.6.2006
16.06.33   Hedvall     Stadion   22.6.2010
16.07.19   Wiklund   11  Stadion   4.7.1984
16.07.96   Lindkvist     Uppsala   8.7.2007
16.08.01 Andreas  Lundegård   9apr86 6   B   Stadion  7.8.2018
16.08.15 Patrik  Viklund  10maj79 Södertälje   1.7.2015
16.08.46   Ronnerstedt     Stadion  4.9.2012
16.09.49i   Höiom     Sätra   28.1.2006
16.09.99i   Höiom     Sätra   22.1.2005
16.10.04   Sohlberg     Sätra   7.9.2005
16.10.09   Sohlberg     Enskede   13.6.2002
16.10.13   McConville   Stadion  18.8.2016
16.10.47   Ronnerstedt   13  Stadion   1.9.2010
16.10.53i   Vose     Sätra   28.1.2006
16.11.78   Nesi     Stadion  6.9.2011
16.12.29 Emil  Jansson  20maj81 Stadion  22.8.2017
16.12.34   Schwartzler     Vallentuna   3.6.2009
16.13.32   Nesi     Enskede   10.6.2004
16.13.68   Nesi     Stadion   19.8.2004
16.13.71   Nesi   11    Stadion   22.8.2007
16.13.71   Vose     Stadion   21.8.2003
16.13.73   Vose     Enskede   10.6.2004
16.13.74   Nesi     Sätra   30.5.2007
16.14.16   Vose     Stadion   19.8.2004
16.14.2m+   Ronnerstedt   Vallentuna  13.5.2015
16.14.34   McConville   11    Stadion   13.8.2008
16.14.67   Sohlberg   11    Stadion   9.9.2009
16.14.72 Tommy  Öberg  10jan64 Enskede   25.8.1995
16.14.83   Vose     Kristineberg   19.6.2002
16.14.86   Höiom     Enskede   31.8.2004
16.14.88   Norberg     Kristineberg   23.9.1986
16.14.89 Jens  Jonasson   4feb79 M35  Källbrink  25.7.2014
16.15.27   Nesi     Uppsala   8.7.2007
16.15.38   Lindkvist   11    Sätra   24.6.2008
16.15.6m Rune  Jönnerby   2mar20   Stadion   3.10.1943
16.15.83   Lundegård   Stadion  22.8.2017
16.16.66   Schwartzler     Enskede   27.8.1998
16.16.67i   Fahlström   Huddinge  4.3.2014
16.16.91   Vose     Vallentuna   5.6.2002
16.17.08   Norberg     Enskede   25.9.1985
16.17.52   Ronnerstedt     Stadion  6.9.2011
16.17.59   Vose     Enskede   13.6.2002
16.17.7x   Öberg   11    Kristineberg   29.8.1995
16.17.87   McConville   12    Sätra   24.6.2008
16.18.33   Nesi   14    Stadion   9.9.2009
16.18.58 Helmut  Hansen  10okt65 M35  Brunna   1.6.2004
16.19.35 Ulf  Rydell  16jul68     Sollentuna   22.7.1992
16.19.79 Daniell  Hill       59 Stadion   4.7.1984
16.20.0m   Nesi   10    Stadion   22.6.2010
16.20.24 Peter  Nilsson  10sep71   Uppsala   29.6.2003
16.21.23 Urban  Kavéus  19mar60 Stadion   4.7.1984
16.21.28i Ulf  Troeng   4jan84   Sätra  10.3.2011
16.21.47   Schwartzler   13    Enskede   1.7.1998
16.21.60   Schwartzler     Enskede   12.5.1998
16.21.68   Nesi     Vallentuna   4.6.2003
16.21.92   Nesi     Vallentuna   2.6.2004
16.23.72   Viklund     Källbrink  15.6.2014
16.24.74   Nilsson   10    Enskede   17.6.2003
16.24.87   Jonasson   18    Stadion  6.8.2013
16.25.70   Nesi   12    Stadion   23.8.2006
16.25.95   Sohlberg     Enskede   29.8.2002
16.26.04 Jonas  Larsson  18aug71 15    Stadion   9.9.2009
16.26.10   Englund     Sätra   13.6.2006
16.26.17   Rydell     Kristineberg  12.8.1993
16.26.18   Lindkvist   10    Sätra   30.5.2007
16.26.43   Ghebrehiwet     Stadion  6.9.2011
16.27.22   Nesi     Enskede   16.9.2003
16.27.77   Rydell     Kristineberg  31.8.1993
16.27.8 Olof  Fraenell  23maj59       1984
16.28.08 Tommy  Pilarp  23apr61   Enskede   25.9.1985
16.28.18   Nesi   12    Stadion   21.8.2003
16.28.55   Vose   10    Sätra   13.6.2006
16.29.79 Christian  Kock   5apr84   Vallentuna   2.6.2010
16.30.0m Lars  Glans  27nov52 M35  Kristineberg   25.5.1988
16.30.45i   Jonasson     Sätra  10.3.2011
16.30.47   Nesi     Vallentuna   2.6.2010
16.30.70 Mårten  Renberg   5jun86 11   B   Stadion  7.8.2018
16.30.71   Höiom   10    Enskede   10.6.2004
16.30.94   Kiely     Uppsala   3.7.2005
16.31.16 Anders  Wibaeus  18jun90     Stadion  6.8.2013
16.31.16 Isak  Lidström  29jan88   Källbrink  15.6.2014
16.31.38   Nesi     Enskede   7.6.2005
16.31.59 Anders  Folkesson   3feb79 12  Stadion   23.6.2009
16.32.17 Bernt  Otterström  31aug65   Uppsala   22.8.2007
16.32.38 Ulf  Pilarp   5jul62   Enskede   12.5.1998
16.32.40 Jens  Wicksén  14jan83 Stadion  22.8.2017
16.32.76 Fredrik  Gustavsson  10mar71     Stadion  6.8.2013
16.33.09   Viklund   A   Källbrink  21.5.2016
16.33.49 Marcus  Engström  17aug86 15   B   Stadion  7.8.2018
16.34.47 O. Södergård   13    Stadion   22.8.2007
16.34.66   Nesi     Vallentuna   23.5.2007
16.34.72 Anders  Söderlund  18jan80 10    Källbrink  15.6.2014
16.35.12   Öberg         1988
16.35.16   Wibaeus   Stadion  26.6.2012
16.35.19   Nesi     Källbrink   12.6.2005
16.35.42   Hansen   14    Stadion   23.8.2006
16.35.52   Lundegård   14  Södertälje   5.7.2017
16.36.34   Lundegård   12  Stadion  18.8.2016
16.36.47 Jonas  Collet  18jul81 19    Stadion  25.8.2015
16.36.89 Mattias  Gärdsback   4mar78 13    Stadion   13.8.2008
16.37.11   Nesi       Enskede   27.8.1997
16.37.20   Glans   Stadion   31.7.1985
16.38.01 Fredrik  Engström  10sep81 14    Stadion   13.8.2008
16.38.05 O. Södergård   21    Sätra   20.6.2007
16.38.58 J. Larsson     Stadion   22.8.2007
16.38.87 J. Larsson   15    Stadion   13.8.2008
16.38.91 Thibault  Cossinet  11okt82 11    Stadion   19.8.2005
16.39.42   Nesi     Enskede   13.6.2002
16.39.95 O. Södergård     Uppsala   8.7.2007
16.40.09   Söderlund       Stadion  6.8.2013
16.40.96 Olof  Norberg  30aug80 16    Stadion   9.9.2009
16.41.36   Nesi     Brunna   23.5.2006
16.41.97   Nesi   10    Enskede   29.8.2002
16.42.00 Christian  Pettersson   8nov85 11  A   Källbrink  21.5.2016
16.42.11   Nesi     Sollentuna   5.6.2009
16.42.27 Mark  Hobbs  31mar77 12    Källbrink  15.6.2014
16.42.8m J. Larsson     Södertälje   4.8.2010
16.43.05   Nesi   Södertälje   1.7.2015
16.43.40   Kiely     Enskede   7.6.2005
16.43.47   Nesi   10    Sätra   7.8.2005
16.43.89   Viklund   11    Stadion  4.9.2012
16.43.92   Nesi     Sätra   10.5.2009
16.44.21 U. Pilarp   Enskede  25.8.1994
16.44.37 Greger  Brodin   2mar53   Enskede  14.6.1990
16.44.90 M. Engström   Södertälje   6.7.2016
16.44.99 Stefan  Gantelius  24jun71   Kristineberg   11.6.1996
16.45.95   Kiely   12    Enskede   22.6.2005
16.46.57 Martin  Rohart   6maj83 16    Stadion   23.8.2006
16.46.74   Nesi   Enskede   25.8.1995
16.46.99   Brodin   11    Kristineberg  12.8.1993
16.47.08   Gärdsback     Stadion   22.8.2007
16.47.8m   Nesi   Umeå  22.6.2015
16.48.03   Nesi     Vallentuna   3.6.2009
16.48.06   Nilsson   11    Enskede   30.8.2001
16.48.11 Erik  Anderson  19aug81 14    Stadion   22.6.2010
16.48.30   Vose   12    Enskede   30.8.2001
16.48.41 Johan  Borgman  15jul84 Stadion  22.8.2017
16.48.42   Borgman   16  Stadion  18.8.2016
16.48.6m   Brodin   M35  Hallunda  28.5.1991
16.49.09   Folkesson     Vallentuna   3.6.2009
16.49.16 Magnus  Kjellberg  27feb73 Stadion   23.6.2009
16.49.20 Henrik  Tiberg  11okt76 14    Sätra   24.6.2008
16.49.21   Holm   18  Södertälje  6.8.2014
16.49.23i   Wicksén   Huddinge  17.3.2015
16.49.75i   Borgman   Huddinge  17.3.2015
16.49.87 Guido  Wiss       57   Kristineberg   5.6.1984
16.50.13i   Pettersson   Huddinge  17.3.2015
16.51.41 J. Larsson   15    Källbrink   29.7.2010
16.51.5m Mikael  Johansson   8dec77 16    Södertälje  5.8.2011
16.51.65 Fredrik  Pettersson  25feb75 30    Stadion  6.8.2013
16.51.68 Jörgen  Axell   5okt59   Enskede  14.6.1990
16.52.? U. Pilarp       Enskede   27.8.1997
16.52.29   Hansen   15    Enskede   17.6.2003
16.52.35   Holm       Stadion  6.8.2013
16.53.08   Söderlund   24    Stadion  25.8.2015
16.54.01   Kock   Stadion   23.6.2009
16.54.25 F. Pettersson     Uppsala   29.6.2008
16.54.44   Rohart     Sätra   2.9.2006
16.54.80 Johan  Carlsson  15jan87 16    Stadion   22.6.2010
16.55. T. Pilarp         1984
16.55.05   Vose   14    Enskede   22.6.2005
16.55.4   Fraenell         1983
16.55.43   Fahlström   32    Stadion  6.8.2013
16.55.66   Holm   2   C   Stadion  7.8.2018
16.55.75   Vose     Stadion   8.8.2002
16.56.09   Ronnerstedt   14  Stadion  29.6.2011
16.56.09 U. Pilarp   Stadion   1.8.1995
16.56.64 Franco  Maggi  24jan81 Stadion   23.6.2009
16.57.13   Fahlström   Stadion  22.8.2017
16.58.08 Herman  Degselius   8apr73 21  Södertälje   5.7.2017
16.58.13 Nils  Holmström  25okt55   Kristineberg  11.9.1990
16.58.32   Anderson   19  Stadion   1.9.2010
16.59.37 F. Pettersson     Vallentuna   17.5.2008
16.59.86   Maggi   18    Stadion   9.9.2009
17.01.07 T. Pilarp     Kristineberg   23.9.1986
17.01.33 T. Pilarp   10  B(DM)  Stadion   21.8.1986
17.01.56 Petri  Helminen  10okt64   Sätra   12.5.2007
17.02.7 F. Pettersson   10    Uppsala   20.8.2009
17.03.23 Gustav  Sörberg  26apr78   Enskede   31.8.2004
17.03.57   Otterström     Uppsala   15.6.2008
17.03.67 Magnus  Bringfors  17dec63 Stadion   13.8.1986
17.05.2 T. Pilarp       Nynäshamn  13.9.1983
17.05.94 Pär  Andersson   8jul68   Uppsala   8.8.2002
17.06.00 M. Engström   19  Stadion  18.8.2016
17.06.17 Dawid  Myslinski  13sep76 19    Stadion   9.9.2009
17.06.2   Tiberg   11    Uppsala   20.8.2009
17.06.69 F. Pettersson     Stadion   13.8.2008
17.06.98 F. Pettersson   12    Uppsala   22.8.2007
17.07.10   Bringfors   Sollentuna   14.9.1986
17.07.18 Daniel  Herrera   5feb85 13    Sätra   13.6.2006
17.10.0m Mats  Lundström  54?   Spånga  19.9.1979
17.11.2m U. Pilarp   11    Lidingö   12.7.1995
17.11.65   Nesi       Sollentuna  22.7.1992
17.13.77   Johansson   21    Stadion   9.9.2009
17.14.19   Axell     Kristineberg  11.9.1990
17.14.52   Schwartzler     Kristineberg   10.9.1996
17.14.78 Per-Olof  Åman  16apr69 10    Enskede   24.8.2000
17.15.31 Jonas  Manole   2aug77   Stadion   22.6.2010
17.15.91 Lars-Erik  Ness  12aug75 Stadion   1.9.2010
17.16.45   Otterström   10    Sollentuna   5.6.2009
17.16.49   Borgman   Källbrink  15.6.2014
17.18.07   Bringfors     Kristineberg   19.6.1986
17.18.80   Otterström   10    Norrtälje   21.8.2009
17.18.84   Nesi     Enskede   11.9.2001
17.19.90   Ronnerstedt     Vallentuna   2.6.2010
17.21.2m Tomas  Fritioff  19mar71   Enskede   11.9.2001
17.22.66   Helminen     Sätra   21.6.2006
17.23.05 O. Norberg   14  Stadion   23.6.2009
17.23.22   Degselius   12  Stadion  22.8.2017
17.23.42 J. Larsson     Sätra   12.5.2007
17.23.60   Bringfors   10    Kristineberg   23.9.1986
17.24.67 Erik  Andersson  19aug81 Stadion   23.6.2009
17.25.20 Magnus  Nordström  16dec70   Stadion   22.6.2010
17.25.21 O. Södergård     Vallentuna   23.5.2007
17.25.8m   Schwartzler   Zinkensdamm   17.9.1996
17.26.96   Degselius   4     Enskede  7.6.2018
17.27.00   Holmström         1991
17.27.0m Göran  Lans  19maj51   Spånga  19.9.1979
17.27.28   Degselius   8   A   Lidingö  29.8.2018
17.28.40 O. Södergård   11    Sätra   30.5.2007
17.29.30 Jimmie  Espling (Andersson)   4jan75 22  Stadion  18.8.2016
17.29.54 Jens  Karlsson  20jun78 Södertälje   5.7.2017
17.31.79 Peter  Rosén  22jun66 15    Sätra   24.6.2008
17.31.79 Henrik  Wennberg  11aug70 17    Enskede   29.8.2002
17.31.95 David  Göhlman  18apr67 M35  Brunna   1.6.2004
17.32.08 Tomas  Denecke   7aug71 18    Enskede   29.8.2002
17.32.37   Fritioff   14    Enskede   30.8.2001
17.32.76 Simon  Lefvert  15jul66 Stadion   23.6.2009
17.33.41 Klas  Norén  17jul74   Vallentuna   19.5.1999
17.33.53 J. Larsson   13    Stadion  6.9.2011
17.34.41 Clarence  Ärlebrink   4jun70 12  Stadion  26.6.2012
17.34.63 Björn  Lindström   4okt70 11    Enskede   24.8.2000
17.35.38   Rosén     Stadion   13.8.2008
17.35.82 Maximilian  Lohm Isberg  19okt91 17  Stadion  22.8.2017
17.38.41 Johan  Falkenberg  21nov77 Stadion   1.9.2010
17.40.05 Johan  Ljung   3dec77   Vallentuna   23.5.2007
17.40.68   Fritioff   12    Enskede   24.8.2000
17.41.09   Nordström   11    Vallentuna   2.6.2010
17.41.21 Roland  Persson   2sep72   Vallentuna   19.5.1999
17.41.3m U. Pilarp   Zinkensdamm   17.9.1996
17.41.65   Holmström   12    Kristineberg  12.8.1993
17.41.71   Helminen     M40  Källbrink   20.8.2004
17.43.31 Johan  Kristensen  24dec77 36    Stadion  25.8.2015
17.44.69   Helminen   12    Sätra   7.8.2005
17.45.99 Magnus  Kvist  22feb68   Brunna   23.5.2006
17.47.64   Söderlund   20    Stadion   22.6.2010
17.47.70 Martin  Pettersson  19apr90 13   C   Stadion  7.8.2018
17.48.27 Laurent  Girard-Leloup  12maj71   Vallentuna   19.5.1999
17.48.29   Espling (Andersson)   M40  Sätra  14.5.2017
17.48.89   Fritioff   Enskede   26.8.1999
17.48.9m   Lefvert   12    Södertälje   4.8.2010
17.50.29 Michael  Mårdh   1aug77     Stadion  6.8.2013
17.51.43   Espling (Andersson)   37    Stadion  25.8.2015
17.51.62 Ingemar  Ztorm   9feb60 13    Enskede   24.8.2000
17.52.03   Karlsson   19  Stadion  22.8.2017
17.52.2m Jesper  Samuelsson   6apr70 Zinkensdamm   17.9.1996
17.52.34   Espling (Andersson)   Södertälje   1.7.2015
17.52.87 Christoffer  Olsson  29jul88 15   C   Stadion  7.8.2018
17.52.95 Viktor  Ljung  19okt86 Stadion  22.8.2017
17.53.89 Rickard  Frithiof   4maj80   Stadion   13.8.2008
17.54.96 Stefan  Wahlström   9aug83 Stadion  22.8.2017
17.54.99 Emil  Lundgren  10jan88 Södertälje   1.7.2015
17.55.76   Degselius   23   B   Stadion  7.8.2018
17.55.89   Espling (Andersson)   Södertälje   6.7.2016
17.55.89 Thomas  Malmgren  22nov58   Sätra   11.5.2008
17.56.04   Lefvert     Stadion   13.8.2008
17.56.46   Johansson   19    Sätra   24.6.2008
17.56.67   Axell         1991
17.56.8m Jakob  Skott   8maj76   Stadion   13.8.2008
17.56.94 Stefan  Zouagui  15nov74   Stadion   22.6.2010
17.56.99   Lefvert   12    Vallentuna   2.6.2010
17.57.48 Ulf  Yngvesson  14apr64 27  Stadion  18.8.2016
17.57.6m   Lindström   Zinkensdamm   17.9.1996
17.57.81   Nordström   Norrtälje   21.8.2009
17.58.72   Nesi   1   B   Lidingö  29.8.2018
17.59.45 J. Ljung   10    Stadion   22.6.2010
17.59.73   Mårdh   Södertälje  6.8.2014
18.00.46   Ärlebrink   10    Stadion   13.8.2008
18.01.23   Falkenberg   10  Stadion  29.6.2011
18.03.0m   Skott   Sätra  19.7.2011
18.03.81 Jordi  Viaña   1nov64 39    Stadion  25.8.2015
18.04.88   Helminen   M35  Brunna   3.6.2003
18.04.94   Olsson   10  Stadion  18.8.2016
18.05.04 Fredrik  Sundqvist  30sep77 13    Vallentuna   2.6.2010
18.05.27 Kjell  Svedman   4aug80 17    Stadion  4.9.2012
18.05.49   Degselius       Stadion  6.8.2013
18.06.08 Michael  Jansson   8mar66 12    Stadion   13.8.2008
18.06.51   Wiklund   M40  Kristineberg  5.8.1994
18.07.25 Ruben  Maldonado  29aug61 14    Sätra   7.8.2005
18.07.25 Joakim  Lundström  29maj69 18    Stadion   19.8.2005
18.07.80   Helminen   M45  Sätra  21.5.2011
18.07.84   Lundgren   Södertälje   6.7.2016
18.07.90i   Helminen     Sätra   22.1.2005
18.07.94 Rickard  Bellander   4feb69 19    Stadion   19.8.2005
18.08.26 AndersMagnus  Andersen   6aug81 11    Stadion   22.6.2010
18.09.76   Svedman   12  Stadion   1.9.2010
18.09.82 Mats  Lindholm   2mar59   Norrtälje   21.8.2009
18.10.51 Björn  Bergkvist  30mar62 11    Kristineberg   23.9.1986
18.10.88 Erik  Joelsson  31jul79 20    Källbrink   29.7.2010
18.11.98   Sundqvist   12    Stadion   22.6.2010
18.12.30 Marcus  Magnusson  14sep72 18  Stadion  26.6.2012
18.12.85   Svedman   13    Stadion   13.8.2008
18.13.08   Axell   10    Kristineberg  22.6.1993
18.14.00   Persson   17    Enskede   22.6.2005
18.14.06   Svedman   13    Stadion   22.6.2010
18.15.03   Axell   17  Stadion   4.8.1987
18.16.10   Mårdh   9   D   Stadion  7.8.2018
18.16.93   Kvist   20    Stadion   19.8.2005
18.17.1m Mats  Blomkvist   4mar72 22    Södertälje  5.8.2011
18.17.37   Karlsson   Södertälje  6.8.2014
18.19.23   Joelsson   14    Stadion   22.6.2010
18.19.51   Skott   18    Enskede   22.6.2005
18.20.38 Christian  Bengtzelius  19mar74 Källbrink  21.5.2016
18.20.5m Anders  Nilsson   5mar52 Zinkensdamm   17.9.1996
18.22.50   Viaña   14  Stadion   1.9.2010
18.24.07 Jafar  Namazi  22okt55 10  Kristineberg   15.6.1995
18.24.92   Svedman   13  Stadion  29.6.2011
18.26.43 Jesper  Uddin  21jul74 12  Södertälje   5.7.2017
18.29.61 Rafael  Franco  24okt62 10    Sätra   21.6.2006
18.29.86 Mikael  Smedjegården   7jun60 22    Stadion   9.9.2009
18.29.91   Denecke   13    Enskede   13.6.2002
18.29.98 Joel  Bergelin  15jan81 13  Stadion  18.8.2016
18.30.36 Magnus  Axelsson   7jul78 15  Stadion   23.6.2009
18.32.08 Olle  Jorinder   5mar62   Brunna   23.5.2006
18.32.3m Jonas  Lund   4maj78 24    Södertälje  5.8.2011
18.32.54   Bengtzelius   Södertälje   1.7.2015
18.33.20   Jorinder   15    Sätra   7.8.2005
18.35.30   Smedjegården   29    Sätra   20.6.2007
18.35.85 Rikard  Jeneskog   9dec73 Södertälje   6.7.2016
18.36.51   Persson   19    Enskede   29.8.2002
18.38.62 V. Ljung   14  Stadion  18.8.2016
18.39.07   Uddin   15  Stadion  18.8.2016
18.39.68   Smedjegården   16  Stadion   23.6.2009
18.41.38 Kristoffer  Tunander  17sep72   Sätra   12.5.2007
18.42.80   Sundqvist     Vallentuna   3.6.2009
18.42.89 Rikard  Sjöholm   7feb66 11    Sätra   21.6.2006
18.43.41   Axell         1994
18.45.11   Jorinder   13    Sätra   21.6.2006
18.46.14 Fredrik  Nöu   5dec67 18  Stadion   23.6.2009
18.47.22   Uddin   Södertälje   1.7.2015
18.48.82   Smedjegården   14    Stadion   13.8.2008
18.49.19   Svedman       Stadion  6.8.2013
18.49.43 Per-Jan  Eriksson  30jun65 31    Sätra   20.6.2007
18.52.53   Nesi   1   E   Stadion  7.8.2018
18.53.22   Sjöholm       Stadion  6.8.2013
18.53.56 Magnus  Dahlin   5maj69 2   E   Stadion  7.8.2018
18.55.28 Ari  Kainu   7jul63 10  Enskede   26.8.1999
18.55.72 Bengt  Wiberg  30apr57 19  Stadion   23.6.2009
18.56.06 Pontus  Östlund  26apr71 16  Stadion  18.8.2016
18.57.97 Mats  Frank  26jun73 14    Sätra   21.6.2006
18.58.09 Niklas  Nilsson  21dec71 18    Stadion   22.6.2010
18.59.09 N. Nilsson   17  Stadion   1.9.2010
19.02.36 Tom  Serenander  11dec65 19    Stadion   22.6.2010
19.04.57 Emil  Lundgrent  10jan88 47    Stadion  25.8.2015
19.06.05   Smedjegården     Sätra   11.5.2008
19.09.0m   Axell   12  M35  Kristineberg  5.8.1994
19.09.32   Nöu   19  Stadion  18.8.2016
19.09.64   Wiberg     Vallentuna   3.6.2009
19.10.3m Per  Hesselborn   4okt70 Zinkensdamm   17.9.1996
19.11.4m Jakob  Lagerdahl  14feb77 26    Södertälje  5.8.2011
19.13.55   Wiberg   18  Stadion   1.9.2010
19.13.97   Nöu   Stadion  22.8.2017
19.14.15 Göran  Nilsson  16mar58 Stadion  22.8.2017
19.19.95 Odd  Öksnes  17jul66 21    Stadion   22.6.2010
19.21.98 Andreas  Bylund  30jun77 M35  Söderhamn  22.7.2016
19.22.32   Jeneskog   20  Stadion  18.8.2016
19.22.89 Leo  Heemskerk  10nov65 18    Stadion  4.9.2012
19.26.6e   Namazi   Kristineberg  16.6.1994
19.27.96   Bylund   5   B   Lidingö  29.8.2018
19.28.14   Jeneskog   16  Södertälje   5.7.2017
19.28.96   Sjöholm   10  Stadion  22.8.2017
19.30.89   Uddin   11  Södertälje   6.7.2016
19.31.53   Östlund   15  Stadion  29.6.2011
19.37.28   Eriksson     Sätra   11.5.2008
19.38.52 Kenneth  Gysing  11sep57 29    Högby  13.7.2012
19.49.89 Daniel  Wallinder  30nov66 19  Källbrink  15.6.2014
19.50.47 Joachim  Agbelin  22maj69 49    Stadion  25.8.2015
19.50.91   Olsson       Stadion  6.8.2013
19.51.60 Johan  Palmquist  22mar89 9   E   Stadion  7.8.2018
19.54.30 Per  Gysing  20apr60 20  Källbrink  15.6.2014
19.55.10   Wiberg   19  Stadion  29.6.2011
19.56.79 P. Gysing   24    Öland  7.7.2013
19.57.48 Ola  Söderblom   8mar76 11   E   Stadion  7.8.2018
19.59.98 Per  Steinbock  27mar74 22    Stadion   22.6.2010
20.07.80   Steinbock   16    Vallentuna   2.6.2010
20.13.71 P. Gysing   18    Stadion  6.9.2011
20.15.65 P. Gysing   51    Stadion  25.8.2015
20.23.33 Jan  Schröder  28jan58 20  Södertälje  6.8.2014
20.35.25   Kristensen       Stadion  6.8.2013
20.37.46 Leonard  Lundin  17mar85 15  Stadion  22.8.2017
20.39.26 P. Gysing   32    Högby  13.7.2012
20.39.65   Schröder   52    Stadion  6.8.2013
20.40.06 Simon  Iaffa Nylén  11nov92 16   E   Stadion  7.8.2018
20.52.48   Iaffa Nylén   6     Uppsala   18.8.2018
20.53.40   Iaffa Nylén   10   B   Lidingö  29.8.2018
20.53.53 Urban  Hane   1jul75 23    Stadion   22.6.2010
21.06.43   Hane   21    Stadion  6.9.2011
21.19.96   Lundin   13     Källbrink  17.6.2018
21.21.71 P. Gysing   14   B   Lidingö  29.8.2018
21.57.30 P. Gysing   18   E   Stadion  7.8.2018
22.26.4m Petter  Hjelmström  20mar18 M65  Hallunda   27.5.1986
Kvinnor
16.19.35 Susanne  Grimfors  29mar77   Sollentuna   1.7.2010
16.21.79   Grimfors     Stadion   22.6.2010
16.27.07 Frida  Lundén   2jul84   Sollentuna  28.6.2011
16.31.22   Grimfors     Falun   19.8.2010
16.35.73   Grimfors     Källbrink   29.7.2010
16.44.82   Lundén     Stadion  6.8.2013
17.00.54   Grimfors     Vallentuna   2.6.2010
17.01.54 Hanna  Bartholomew  14mar83   Stadion   9.9.2009
17.04.22 Hanna  Lindholm  28nov79   Sollentuna  5.7.2012
17.05.49   Lundén   10    Borås  30.8.2013
17.07.15   Bartholomew     Gävle  12.8.2011
17.09.9m+   Lundén   Stockholm  21.6.2016
17.18.0m   Lindholm   Södertälje  12.6.2013
17.20.9m+   Lundén   Vallentuna  13.5.2015
17.23.73   Lundén     Stadion  22.9.2012
17.24.96i   Lundén     Sätra  10.3.2011
17.25.53   Lindholm     Stadion  22.9.2012
17.28.38   Bartholomew     Stadion   20.9.2009
17.31.17   Lindholm   13    Stadion  26.8.2012
17.39.62   Grimfors     Stadion   23.6.2009
17.46.14 Anna  Hansson  27maj73   Stadion   20.9.2003
17.51.3m Helene  Malmkvist  16jun83   Stadion   10.10.2007
17.55.48   Lundén     Kristineberg   4.10.2010
17.55.91 Ann  Björklund  13jul71   Norrtälje   15.7.2004
17.56.06 Isabelle  Öblom   3mar83   Stadion  25.8.2015
17.56.39   Malmkvist     Stadion   22.8.2007
17.59.51   Björklund     Kristineberg   16.6.2004
18.00.46   Björklund   10    Sollentuna   8.7.2004
18.02.76   Lindholm     Stadion  6.9.2011
18.04.65   Björklund     Stadion   5.10.2005
18.05.55 Annika  Faager  28dec76   Stadion   13.8.2008
18.12.6m+ Rebecka  Törner      Vallentuna  20.9.2009
18.13.03   Björklund     Stadion   20.9.2003
18.13.83   Lindholm     Stadion  4.10.2011
18.15.37 Lovisa  Backemar  11jan85   Århus, DEN   30.8.2006
18.18.15 Malin  Gibrand  10dec81 10   D   Stadion  7.8.2018
18.18.64   Björklund     Enskede   22.6.2005
18.19.84   Björklund     Stadion   7.10.2004
18.23.10 Jessica  Wetterborg  15nov80   Stadion  6.9.2011
18.23.35   Törner     Kristineberg   4.10.2010
18.27.13   Wetterborg     Stadion  4.10.2011
18.30.2m   Hansson     Stadion   26.9.1999
18.30.96   Björklund   20  Mixed  Stadion   21.8.2003
18.31.36 Pauline  Levinson  20mar77   Kristineberg   4.10.2010
18.32.08   Gibrand   2     Stadion  8.9.2018
18.33.05 Kristine  Persson  30jun78   Sätra   21.6.2006
18.33.8m   Wetterborg     Södertälje  5.8.2011
18.35.57 Susanne  Bergman (Sjöstrand)   4feb86   Stadion   22.6.2010
18.35.62   Backemar     Källbrink   6.8.2006
18.37.64 Maria  Högberg  21sep78   Stadion   19.9.2002
18.38.81 Eva  Norrman-Brandt   4jun57   Stadion   29.9.1985
18.39.55   Backemar     Sätra   21.6.2006
18.41.41   Högberg     Källbrink   12.6.2005
18.42.18 Sofia  Linder  10maj83   Stadion  20.9.2014
18.42.48 Elin  Hartelius  23jun82   Kristineberg   4.10.2010
18.45.40   Faager     Sätra   24.6.2008
18.47.92 Ylva  Odemark  17aug81   Stadion  22.9.2012
18.47.95   Gibrand   Stadion  22.8.2017
18.48.86   Högberg     Kalmar   20.7.2005
18.50.14 Agneta  Elmhammer  11maj62   Enskede   16.6.1992
18.52.73   Bergman (Sjöstrand)     Sätra   10.5.2009
18.54.11 Emelie  Eriksson  17okt85   Kristineberg   4.10.2010
18.57.31 Gloria  Vinstedt  13jan83 17  Stadion  18.8.2016
18.57.96 Matilda  Lundmark  31maj72   Stadion   17.9.2008
18.58.23   Bergman (Sjöstrand)     Vallentuna   2.6.2010
18.58.93 Margareta  Czarnecki  14maj52   Stadion   26.9.1981
18.59.90   Gibrand   18  Stadion  18.8.2016
19.02.80 Emma  Jäger  16apr79 K35  Karlskrona  18.8.2017
19.03.83 Cecilia  Björing  12maj61 16    Stadion   29.9.1984
19.04.97   Czarnecki     Stadion  24.9.1983
19.06.6m   Bergman (Sjöstrand)     Stadion   10.10.2007
19.06.97   Persson     Enskede   6.9.2006
19.07.25   Bergman (Sjöstrand)   11    Stadion   22.8.2007
19.07.75 Cecilia  Föjer  13dec76   Stadion   19.9.2002
19.07.87   Bergman (Sjöstrand)     Stadion   17.9.2008
19.11.70   Bergman (Sjöstrand)     Stadion  4.10.2011
19.14.16 Kristina  Sköld  22feb63 Mix  Kristineberg   9.6.1992
19.15.36   Levinson   10    Stadion   22.6.2010
19.16.78   Persson     Sätra   2.9.2006
19.19.05   Gibrand   Södertälje   6.7.2016
19.19.0m Charlotta  Linnell  23jul72 Umeå  8.8.2016
19.19.41 MartheHelene  Kinnander   5apr81   Stadion  4.9.2012
19.20.14 Jeanette  Rudolfsson  19feb71   Kristineberg   4.10.2010
19.22.46 Weronika  Brzuchalska  30aug93 10    Stadion  25.8.2015
19.30.26   Bergman (Sjöstrand)     Stadion   4.10.2006
19.31.02   Linnell     Krokom  13.8.2013
19.32.16 Åsa  Nylander  19dec67 11  Stadion  22.8.2017
19.32.55   Bergman (Sjöstrand)   11    Uppsala   8.7.2007
19.33.12   Brzuchalska   3     Stadion  8.9.2018
19.33.92 Helena  Edling  27mar74 4     Stadion  8.9.2018
19.34.45   Elmhammer         1992
19.38.87   Bergman (Sjöstrand)     Stadion   23.6.2009
19.43.13   Linnell   13  Stadion  22.8.2017
19.45.4m+ Ulrika  Orrhult  23feb72 Vallentuna  13.5.2015
19.46.20 Jenny  Ramstedt  18apr74   Stadion  20.9.2014
19.47.58   Persson     Sätra   9.6.2007
19.49.2m+ Ida  Gudmundson  23nov82 Vallentuna  13.5.2015
19.51.19   Nylander   5     Stadion  8.9.2018
19.51.51 Josefin  Eriksson  13sep85   Stadion  6.9.2011
19.54.20   Linnell   12    Stadion   22.6.2010
19.54.68   Brzuchalska   10   E   Stadion  7.8.2018
19.57.64   Lundmark     Vallentuna   17.5.2008
19.58.79   Linnell     Stadion  20.9.2014
19.59.28 Emilia  Todorovska  16aug88 6     Stadion  8.9.2018
20.00.14 Linda  Jerrewing Strömberg  22jun80   Stadion  6.9.2011
20.01.91   Lundmark     Stadion   20.9.2009
20.03.08   Linnell   K40  Gävle  16.8.2013
20.06.22   Linnell     Kristineberg   4.10.2010
20.06.41   Bergman (Sjöstrand)     Vallentuna   23.5.2007
20.06.87   Linnell   K40  Söderhamn  22.7.2016
20.09.16   Kinnander   10    Stadion  6.9.2011
20.12.5m+ Sanna  Holmgren Wiberg  17jun88 Vallentuna  13.5.2015
20.12.6m   Jerrewing Strömberg     Södertälje  5.8.2011
20.13.50 Christin  Bergkvist  16mar67   Kristineberg   4.10.2010
20.13.67   Bergman (Sjöstrand)     Sätra   2.9.2006
20.13.9m Karin  Ek  16okt67   Stadion  24.9.1994
20.14.74   Bergkvist     Stadion  4.10.2011
20.15.58 Louise  Berlin  16aug87 1     Källbrink  17.6.2018
20.16.8m   Linnell   Umeå  7.8.2017
20.18.17 Margareta  Hjelmström  14maj52   Stadion  23.9.1979
20.19.96 Ellinor  Björk  12jul73 13    Stadion   22.6.2010
20.21.64   Bergman (Sjöstrand)     Sätra   21.6.2006
20.29.6m Karin  Nilsson  13nov70 Zinkensdamm   17.9.1996
20.30.85 Cecilia  Petersson   1jul63   Stadion   7.10.2004
20.33.03 Caroline  Hyslop  28jun78   Stadion   20.9.2009
20.33.26   Berlin   14     Enskede  7.6.2018
20.36.99   Björk     Stadion   5.10.2005
20.37.43   Berlin   14  Stadion  22.8.2017
20.38.47   Berlin   2     Uppsala   18.8.2018
20.41.72   Brzuchalska     Stadion  16.9.2017
20.46.09 Anna  Johansson  31maj71   Stadion  21.9.2013
20.47.26 Linda  Eliasson  18jun78   Stadion   1.9.2010
20.54.08   Berlin   18  Södertälje   5.7.2017
20.58.45   Norrman-Brandt     Stadion   1.9.2010
21.03.16   Petersson     Stadion   4.10.2006
21.08.16 Louise  berlin  16aug87   Stadion  20.9.2014
21.08.51   Norrman-Brandt   10    Kristineberg   4.10.2010
21.11.07   Norrman-Brandt   14    Stadion   22.6.2010
21.11.23 Emelie  Moberg   7aug85 11    Stadion  25.8.2015
21.11.73   Norrman-Brandt     Sätra   16.5.2010
21.12.71   Berlin     Stadion  16.9.2017
21.12.96   Berlin   12    Stadion  25.8.2015
21.13.26   Jäger     Stadion  16.9.2017
21.39.02 Katarina  Ekelöf  15mar78   Stadion   5.10.2005
21.41.3m Kristina  Sjödin  13jun72 Zinkensdamm   17.9.1996
21.43.46   Johansson       Stadion  6.8.2013
21.45.37 Monika  Grudzinska  18aug78 11    Stadion   20.9.2009
21.53.65   Johansson     Stadion  20.9.2014
22.11.68 Camilla  Rosen  24maj88 3     Uppsala   18.8.2018
22.19.20   Rosen   19   E   Stadion  7.8.2018
23.23.47 Sara  Lidjan   1feb80 22   E   Stadion  7.8.2018©Copyright FK Studenterna. Utvecklat av Cédric Schwartzler, Triciclo AB.
För synpunkter och tekniska fel, kontakta